گروه تخصصی مشاوره

در پاسخ دادن به هر سؤال باید احساسات و رفتار عادی و عمومی خود را در نظر بگیرید. لطفا به تمام سؤال‌ها پاسخ دهید، وقت خود را روی سؤال خاصی تلف نکنید. در اینجا پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد بلکه پاسخ شما به هر سؤال باید نماینده اولین عکس العمل شما در برابر سؤال باشد.

"(ضروری)" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

مرحله 1 از 13

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی(ضروری)
وضعیت تأهل(ضروری)
سطح تحصیلات(ضروری)
جنسیت(ضروری)
پس از تکمیل فرم از طریق درگاه پرداخت آنلاین، قابل پرداخت می‌باشد. درصورتیکه به درگاه متصل نشدید، برای پرداخت وجه با 09137119040 تماس بگیرید و نیازی به تکمیل مجدد تست نیست.