گروه تخصصی مشاوره

امروزه معنای کلمه‌ی اعتیاد وسعت بیشتری پیدا کرده است. شاید در گذشته بیشتر با شنیدن این کلمه، اکثرا تصوری از اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی داشتیم. در حالی که امروزه منظور از اعتیاد هر نوع وابستگی روحی و جسمی می باشد. در بین افراد جامعه و جوانان اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به بازی های آنلاین، اعتیاد به مواد غذایی و .. رواج بالایی پیدا کرده است.

در هر حال با شنیدن کلمه ی اعتیاد باید متوجه شویم که با یک بیمار سروکار داریم و به راحتی نمی‌توانیم از فرد معتاد درخواست کنیم اعتیاد خود را رها کند. پس قطعا به درمان روانشناختی و کمک درمانگر نیاز است. راجع به درمان های جدید چه می دانید ؟

تمایل دارید یه قرار ملاقات داشته باشیم؟

در خدمتتون هستیم