گروه تخصصی مشاوره

تست روانشناسی

تست‌های روانشناسی به ابزارهایی گفته می‌شود که برای اندازه‌گیری خصوصیات روانی فرد به کار می‌روند. این تست‌ها به صورت استاندارد طراحی شده‌اند و برای بررسی مهارت ها، نگرش‌ها، شخصیت و یا ویژگی‌های دیگر روانی فرد استفاده می‌شوند. تست‌های روانشناسی ممکن است به صورت کلی مانند تست‌های شخصیتی یا به صورت خاص برای بررسی یک موضوع خاص مانند اضطراب، افسردگی و استرس طراحی شوند.

تست نئو
تست نئو 240 سوالی

تست نئو

در اینجا پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد بلکه پاسخ شما به هر سؤال باید نماینده اولین ...