گروه تخصصی مشاوره

بررسی روابط متقابل عبارت است از یادگیری و تشخیص اینکه با کدام یک از حالت ها مختلف خود سخن می گوییم، چه میزان بازی های روابط متقابل را می شماسیم و چطور رابطه را مدیریت میکنیم. ارتباط چه با هم جنس یا جنس مخالف باشد فرقی ندارد، مهم این است که ما باید اصول و تحلیل ارتباط متقابل را بلد باشیم تا پس از آن بتوانیم با یادگیری مهارت های مرتبط با روابط متقابل، در برقراری ارتباط با دیگران موفق باشیم. پیام های که ما در ارتباط ها ارسال و دریافت می‌کنیم به دلایل مختلف میتواند دچار سوبرداشت شود و همین امر نقطه عطفی بر بسیاری از دلخوری ها و بحث های مختلف می شود. پس باید در یادگیری انواع ارتباط و مهارت های وابسته به آن کوشا باشیم.

 

تمایل دارید یه قرار ملاقات داشته باشیم؟

در خدمتتون هستیم