گروه تخصصی مشاوره

انتخاب شخصی که میخواهیم با او ازدواج کنیم یکی از پر دغدغه ترین انتخاب هاست. خوب میدانیم که اگر اشتباه انتخاب کنیم درگیر ناملایمات بسیار خواهیم شد و جلوی بسیاری از اهداف و پیشرفت های ما گرفته می شود. در حالی که ازدواج درست بستری برای رشد و تعالی و نشاط هر دو طرف است. بسیاری از افرادی در جامعه هنوز به اهمیت مشاوره پیش از ازدواج پی نبرده آمد و نمی‌دادند در این سلسله جلسات چه رخ میدهد. لازم است بدانید در مشاوره پیش از ازدواج علاوه بر شناخت عمقی دو طرف و تعیین ملاک و معیارهایی که خودشان به آن توجهی ندارند، اتفاق مهمی که رخ میدهد یاددهی جعبه ابزاری از مهارت هاست که در تمامی لحظات زندگی زوجی و خانواده کاربردی است. شما تا کنون برای انتخاب همسر یا بهبود رابطه با همسر خود مشاوره رفته اید؟

تمایل دارید یه قرار ملاقات داشته باشیم؟

در خدمتتون هستیم