گروه تخصصی مشاوره

تربیت فرزند از چند سال قبل از بچه دار شدن شروع می شود، یعنی بخش مهمی از اینکه ما چطور بچه خود را پرورش میدهیم بستکی به رفتارها و عادت های ما پدر و مادر ها دارد. خیلی از ما اصول زیادی از بچه داری و تربیت فرزند در کتاب ها و سایت های مختلف خوانده ایم اما تا زمانی که در رفتارهای خود عملی نمی‌کنیم، نمی‌توانیم در بچه داری از آن بحره ببریم. پس ابتدا از خودمان شروع کنیم و انگشت اتهام را مدام به سمت فرزند خود نگیریم و با برچسب اختلال های مختلف آن ها را نشان نگیریم. و در نهایت در دوران نوجوانی کافیست مهارت هایی آموزش ببینیم تا بتوانیم با حذف شکاف نسلی، تصمیمی منطقی تر بگیریم.

تمایل دارید یه قرار ملاقات داشته باشیم؟

در خدمتتون هستیم

مطالب مرتبط