گروه تخصصی مشاوره

سلام، به سامانه پرداخت آنلاین الو آرامش خوش آمدید.

امروز: چهارشنبه, 19 ژوئن, 2024

پانزده دقیقه اضافه
بر جلسه‌ی مشاوره
108000 تومان

نام مراجع:

شماره همراه:

نام درمانگر:

نیم ساعت اضافه
بر جلسه‌ی مشاوره
215000 تومان

نام مراجع:

شماره همراه:

نام درمانگر:

چهل و پنج دقیقه اضافه
بر جلسه‌ی مشاوره
323000 تومان

نام مراجع:

شماره همراه:

نام درمانگر:

هزینه‌ی تحلیل تست نئو
240 سوالی
155000 تومان

نام مراجع:

شماره همراه:

نام درمانگر:

یک ساعت
جلسه‌ی مشاوره
430000 تومان

نام مراجع:

شماره همراه:

نام درمانگر:

کد تخفیف

دو ساعت
جلسه‌ی مشاوره
860000 تومان

نام مراجع:

شماره همراه:

نام درمانگر:

کد تخفیف

سه ساعت
جلسه‌ی مشاوره
1290000 تومان

نام مراجع:

شماره همراه:

نام درمانگر:

کد تخفیف

چهار ساعت
جلسه‌ی مشاوره
1720000 تومان

نام مراجع:

شماره همراه:

نام درمانگر:

کد تخفیف